Shopping-őrült, de tudatosan vásárló Csillagszóróim! Szuper kis ajánló videót készítettem nektek Reels-ben, hogy mit érdemes nézni idén a fashiondays.hu oldalán, ha hétfőn, azaz november 7-én elindul az 1 hétig tartó őrületes  BLACK FRIDAY, ami az év legnagyobb akciója náluk és ahol akár 60% kedvezményt is meg tudtok csípni.

_vis3500_small.JPGFotó: Viszlay Márk

Itt megnézhetitek az ajánló oldalt, amit a Style Institute divatiskolám stylist képzésének friss hallgatóival együtt állítottunk össze nektek, de böngésszetek persze máshol is, mert rengeteg a termék, és több mint 550 márkát találtok náluk. Az okos vásárló pedig felkészült vásárló! ;)

Ha online vásárolok, én is rengeteg terméket nézek meg, először beteszem a Kedvencekbe, aztán átgondolom, kicsit pihenni hagyom, és később visszanézek rá. Tetszik még? Pont ilyenre vágyom? Mivel tudom felvenni, ami már van? Mit kell még vennem hozzá esetleg? Hány szezonig lesz hordható, szerethető ez a darab? Mind nagyon fontos és hasznos kérdések, amiket fel kell tenni! 

És hogy én is hozzájáruljak a Fashion Days-zel karöltve a shoppinghoz, három 20.000 Ft értékű utalványt is kisorsolok! Egyet az Instagram, egyet a Facebook, egyet a TikTok oldalamon, tessék figyelni, addig pedig lehet válogatni, csekk az oldalt, ahova ilyen menő cuccokat válogattam össze nektek a stylist diákjaimmal! 

fd_szett_1.gif

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. A játék szervezője

A „Játsszunk Fashion Days utalványért” című nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88., cégjegyzékszám: 19-09-521651, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás.

Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező Pótnyertest sorsol az 4.6-os pont szerint.

3. A Játék definíciója és menete

3.1 A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

3.2 A Játék online kerül megrendezésre, a Lakatos Márk Instagram oldalon és a Lakatos Márk Facebook oldalon 2022. november 5-13. közötti időszakban, a @lakatosmarkstyle TikTok oldalon a 2022. november 7-13. közötti időszakban. A Szervező ezen felületen keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

3.3 A játék időtartama alatt Lakatos Márk Instagram, Facebook valamint TikTok oldalán indított,Fashion Days Black Friday akcióval kapcsolatos nyereményjáték posztok alatt kell a Játékosoknak válaszolniuk a feltett kérdésekre illetve teljesíteni a kért feladatokat. Azon Játékosok vehetnek részt a játékban, akik maradéktalanul teljesítik a feladatot.

3.4 A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében a 4. pontban meghatározottak alapján kihirdet 1-1-1 nyertest, azaz mindegyik játéknál 1 nyertest.

3.5 A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. közzétehesse a Lakatos Márk Instagram oldalon.

3.6 A Játék az oldalakon megjelenő, Játékra felhívó posztok kihelyezésével egy időben kezdődik, és mindhárom játék esetében 2022. november 13-án éjfélig tart.

4. A nyeremények meghatározása és felosztása

4.1 A Játék végén, 2022. november 14-én kisorsolásra kerül a három közösségi média oldalon 1-1 Nyertes a játékosok közül.

4.2 A Szervező a Social Winner oldal segítségével sorsolja ki azt a 3 különálló nyertest, akik megnyerik a Játékot. A Nyertesek nyereménye egy-egy 2022. november 14-30. között felhasználható, 20.000 Ft értékű Fashion Days vásárlási utalvány, amely nyeremény készpénzre nem váltható.

4.3 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Játék Instagram oldali poszt bejegyzése alá érkezett hozzászólásuk időpontja értendő.

4.4 Amennyiben a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

4.5 A Szervező 2022. november 14-én értesíti a Játék lezárását követő sorsolások nyerteseit a Nyereményjáték posztokhoz írt komment formájában. Ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével. A nyertesek 2022. november 18-án 22:00 óráig jelentkezhetnek a nyereményért.

4.6 Ha a Szervező a Nyerteseket ezen időszak alatt nem tudja elérni, úgy a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja. Szervező a Pótnyertest a Nyertes sorsolásával megegyező módon sorsolja ki.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

5.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

5.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

6.1 A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos Meta és TikTok profilja.

6.2 A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

6.3 A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

- az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve nyerés esetén a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

- a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára felhasználhatja;

- a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzornak kizárólag kapcsolatfelvétel céljára átadni;

- amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Szervező a vállalja;

- Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

- a helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

- az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

- a Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

- a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

- az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban kérheti a következő e-mail címen: info@lakatosmark.hu

- a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

7. Felelősség

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

7.1 Ha a Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.

7.2 A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett hozzászólásokért, e-mailekért.

7.3 Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében.

7.4 A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

7.5 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a Meta által esetlegesen törlésre kerül poszt miatt elveszett hozzászólásokért.

7.6 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

7.7. Ez a promóció nem a Meta szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyek megadásra kerülnek a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2022.11.05.