Óriási munka és rengeteg tervezés után szeptember 5-én egy egyedülálló sorozat debütált a Mesterakadémia oldalon, amely a "Lakatos Márk A stílusszabályok lazításáról" címet kapta. Miért ez a cím? Mert a rengeteg tanácsadás után, amit az elmúlt 20 évben folytattam, arra jöttem rá, hogy a nők - és a férfiak - többségét ez érdekli igazán!

_dph7201_r_xfull_small.jpg

Hogy tudjátok jól érezni magatokat a bőrötökben? Hogyan tudtok egyszerűen, frissen, stílusosan öltözködni a gardróbotokból? Hogyan tudjátok a legjobbat, a legtöbbet kihozni abból, amilyenek MA vagytok? Hogy lássátok meg magatokban a szépet, az izgalmasat? Nagyon fontos kérdések ezek, hiszen a megfelelő öltözködés - én ebben hiszek - önbizalmat ad és segíti a fejlődésünket, az előrejutásunkat.

Járhattok egy stílusos, rátok szabott uniformisszerű szettben, mint Steve Jobs, akinek biztosan ismeritek a fekete Issey Miyake garbós, Levi's 501 farmeres, fehér sportcipős stílusát, vagy öltözködhettek nagyon változatosan, mégis felismerhetően, az egyéniségetekhez illően, mint Anna Wintour a hatalmas szemüvegeivel és csinos ruháival, vagy a lenyűgöző Iris Apple a hatalmas ékszereivel. A lehetőségek korlátlanok, az öltözködés pedig egy játék: találjátok meg a hozzátok legjobban illő darabokat, frissítsük fel együtt a gardróbot!

Kattintsatok ide, ha érdekel benneteket a 7 epizódos kurzusom a Mesterakadémián!

_dph7309_r_xfull_small.jpg

Ismertek már annyira, hogy tudjátok, ha valami újdonság van, JÁTÉK is van! Ezúttal a @markolakatos Instagramon és a hivatalos Lakatos Márk Facebook oldalon sorsolunk ki egy-egy egyéni videókurzus hozzáférést a „Lakatos Márk a stílusszabályok lazításáról” című MesterAkadémia sorozatomhoz. Alább a játékszabályzat, a játékhoz pedig kattintsatok ide: Facebook játék / Instagram játék

Ha duplázni akarjátok a nyerési esélyeket, érdemes megnézni az ajánlót, amit a kurzushoz készítettünk! ;) 

Lakatos Márk - A stílusszabályok lazításáról 

_dph7247_r_xfull_small.jpg 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. A játék szervezője

A „Nyerj egy egyéni videókurzus hozzáférést a „Lakatos Márk a stílusszabályok lazításáról” című MesterAkadémia sorozathoz” című nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88., cégjegyzékszám: 19-09-521651, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás.

Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező Pótnyertest sorsol az 4.6-os pont szerint.

3. A Játék definíciója és menete

3.1 A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

3.2 A Játék online kerül megrendezésre, a Lakatos Márk Instagram oldalon és Lakatos Márk Facebook oldalon 2022. szeptember 7-14. közötti időszakban. A Szervező ezen felületen keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

3.3 A játék időtartama alatt Lakatos Márk Instagram és Facebook oldalán indított, Lakatos Márk Mesterakadémia kurzusával kapcsolatos nyereményjáték posztok alatt kell a Játékosoknak válaszolniuk a feltett kérdésekre illetve teljesíteni a kért feladatokat. Azon Játékosok vehetnek részt a játékban, akik maradéktalanul teljesítik a feladatot.

3.4 A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében a 4. pontban meghatározottak alapján kihirdet 1-1 nyertest.

3.5 A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. közzétehesse a Lakatos Márk Instagram oldalon.

3.6 A Játék 2022. szeptember 7-én kezdődik, a Lakatos Márk Instagram oldalon megjelenő, Játékra felhívó poszt kihelyezésével egy időben, és 2022. szeptember 14-ig tart.

4. A nyeremények meghatározása és felosztása

4.1 A Játék végén, 2022. szeptember 15-én kisorsolásra kerül a két közösségi média oldalon 1-1 Nyertes a játékosok közül.

4.2 A Szervező a Social Winner oldal segítségével sorsolja ki azt a 2 különálló nyertest, akik megnyerik a Játékot. A Nyertesek nyereménye egy-egy egyéni videókurzus hozzáférés a „Lakatos Márk a stílusszabályok lazításáról” című MesterAkadémia sorozathoz, amely nyeremény készpénzre nem váltható.

4.3 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Játék Instagram oldali poszt bejegyzése alá érkezett hozzászólásuk időpontja értendő.

4.4 Amennyiben a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

4.5 A Szervező 2022. szeptember 15-én értesíti a Játék lezárását követő sorsolás nyertesét a Nyereményjáték poszthoz írt komment formájában. Ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével. A nyertesek 2022. szeptember 18-án 22:00 óráig jelentkezhetnek a nyereményért.

4.6 Ha a Szervező a Nyerteseket ezen időszak alatt nem tudja elérni, úgy a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja. Szervező a Pótnyertest a Nyertes sorsolásával megegyező módon sorsolja ki.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

5.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

5.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

6.1 A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos Meta profilja.

6.2 A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

6.3 A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

- az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve nyerés esetén a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

- a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára felhasználhatja;

- a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzornak kizárólag kapcsolatfelvétel céljára átadni;

- amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Szervező a vállalja;

- Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

- a helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

- az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

- a Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

- a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

- az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban kérheti a következő e-mail címen: info@lakatosmark.hu

- a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

7. Felelősség

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

7.1 Ha a Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.

7.2 A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett hozzászólásokért, e-mailekért.

7.3 Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében.

7.4 A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

7.5 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a Meta által esetlegesen törlésre kerül poszt miatt elveszett hozzászólásokért.

7.6 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

7.7. Ez a promóció nem a Meta szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyek megadásra kerülnek a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2022.08.06.